Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna và Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế 06-03-2017

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna và Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna và Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

        1. Công ty TNHH My Fortuna

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH My Fortuna

- Địa chỉ trụ sở chính: 37/M2 khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: 37/M2 khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: LƯƠNG VŨ THIỀU HOA.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 067/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2016, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 07 tháng 12 năm 2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Thay đổi phương thức kinh doanh.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 12 tháng 02 năm 2017.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: ĐỖ VIỆT DŨNG; Chức vụ: Nhân viên công ty; Điện thoại: 0975851567; Email: dungdv@gmail.com.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp không có hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương.

2. Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Phòng 2705, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: NINH THẾ HOÀNG.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 058/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 20 tháng 01 năm 2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không thu được lợi nhuận.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 20 tháng 02 năm 2017.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: NINH THẾ HOÀNG; Chức vụ: Tổng Giám đốc; Địa chỉ: P2705, Tòa nhà Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 0967642183; Email: ninhthehoangvn@gmail.com.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH My Fortuna và Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

     Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày