Thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam) 13-04-2017

Thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam)

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam) như sau:

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam).

- Địa chỉ trụ sở chính: 631 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 05, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: 631 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 05, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: HUỲNH VĨNH LỢI.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015.

- Thời điểm bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp trở lại sau thời gian tạm ngừng: ngày 13 tháng 4 năm 2017.

- Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp: tại những địa phương Công ty đã có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Huỳnh Vĩnh Lợi, chức vụ: giám đốc, địa chỉ: 631 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0961 667 566.

      Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày