Thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam) 13-04-2017

Thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam)

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam) như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (tên cũ: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam).

- Địa chỉ trụ sở chính: 631 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 05, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: 631 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 05, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: HUỲNH VĨNH LỢI.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015.

- Thời điểm bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp trở lại sau thời gian tạm ngừng: ngày 13 tháng 4 năm 2017.

- Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp: tại những địa phương Công ty đã có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Huỳnh Vĩnh Lợi, chức vụ: giám đốc, địa chỉ: 631 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0961 667 566.

      Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày