Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động để nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 24-11-2017

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động để nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm nâng hiệu quả hoạt động của Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng (Calling Centre – 1800 6838), từ ngày 24 tháng 11 năm 2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương sẽ tổ chức nâng cấp các cấu phần của Hệ thống. Do đó, trong thời gian này, đường dây nóng 1800.6838 sẽ không có tín hiệu.

edf40wrjww2News:News_Content

           Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và gọi đến số điện thoại 024. 2220 5022 hoặc email bvntd@moit.gov.vn để được tư vấn, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.​

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày