Dịch vụ công trực tuyến đối với việc đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung 01-12-2017

Dịch vụ công trực tuyến đối với việc đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) trân trọng giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://moitsw.dvctt.gov.vn/cucct/dkhstn/kshdm?serviceId=7#

edf40wrjww2News:News_Content

       Phạm vi giải quyết việc đăng ký: Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg. Nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua đó tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh phương thức đăng ký hồ sơ trực tiếp, qua thư điện tử hoặc đường bưu điện, Cục CT&BVNTD hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến như sau:

Chi tiết hướng dẫn tại: http://moitsw.dvctt.gov.vn/web_help_vs2/

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký trực tuyến như sau:

 1. Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm:

- 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

- Chữ ký số của doanh nghiệp.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ tự động cấp mã số hồ sơ và thông tin xác nhận cho Doanh nghiệp sau khi hồ sơ được nộp thành công trên hệ thống.

3. Phát hành, đăng tải và lưu hồ sơ

Hồ sơ sẽ được trả kết quả và cập nhật trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đồng thời phát hành Thông báo và gửi 01 bản cho Doanh nghiệp;

Dịch vụ công trực tuyến cho phép Doanh nghiệp gửi trực tiếp hồ sơ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trong môi trường mạng. Cục CT&BVNTD mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công qua mạng Interrnet để hỗ trợ tốt hơn cho Doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

+ Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.22206058  Fax: 024.22205003

+ Email: dangkyhopdongtheomau@moit.gov.vn

+ Website: http://qlct.gov.vn

                                                       (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày