Xin ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 14-11-2016

Xin ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp), Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.

edf40wrjww2News:News_Content
Bộ Công Thương xin đăng tải nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủdự thảo Nghị định để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế).
Trân trọng cảm ơn./.
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày