Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam 12-12-2016

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Cung Trí Thức, số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: BÙI XUÂN HIẾU.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 056/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 28 tháng 9 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 22 tháng 8 năm 2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 06 tháng 10 năm 2016.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Bùi Xuân Hiếu, Chức vụ: Tổng giám đốc, Điện thoại: 04 35188686/ 0948 689 898.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Đinh Thế Dũng, Điện thoại: 04 37367777/ 0977898007.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

     Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày