Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2018 18-07-2018

Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2018

Căn cứ quy định tại Điều 49 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2018 đến Bộ Công Thương theo quy định.

 Các mẫu bản điện tử vui lòng tải tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày