Liên kết website

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Triwonder International 20-02-2017

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Triwonder International

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Triwonder International như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Triwonder International.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: NGUYỄN ANH SƠN.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 050/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 16 tháng 9 năm 2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 12 tháng 10 năm 2016.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: NGUYỄN ANH SƠN; chức vụ: Giám đốc; điện thoại: 04 – 629 11629/ 0936 295 275.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Không có.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Triwonder International có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

     Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày