Liên kết website

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 và Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam 06-03-2017

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 và Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 và Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

        1. Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, ngõ 86/16 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Số 4, ngõ 86/16 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: BÙI ANH TUẤN.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 043/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 26 tháng 12 năm 2017.

- Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: cơ cấu, tổ chức lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 20 tháng 02 năm 2017.

- Thời gian kết thúc: 20 tháng 12 năm 2017.

- Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: Bùi Anh Tuấn; Điện thoại: 0915079679; Email: congtyg10@gmail.com.

2. Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam

          Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương đã ban hành Thông báo số 364/TB-QLCT xác nhận tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam trong đó xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam từ thời điểm ngày 17 tháng 7 năm 2016 đến ngày 17 tháng 01 năm 2017.

            Đến nay đã kết thúc thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp theo Thông báo xác nhận số 364/TB-QLCT, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam thông báo tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam như sau:

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. HCM, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: BỒ THỊ CẨM NHUNG.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015.

        - Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: chủ sở hữu tạm ngưng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê văn phòng.

- Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 17 tháng 01 năm 2017.

- Thời gian kết thúc: 17 tháng 5 năm 2017.

- Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: Lữ Hồng Min; Điện thoại: 0934 194 904, Email: hongmin29@gmail.com.

       Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày