Liên kết website

Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp năm 2017 22-01-2018

Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp năm 2017

Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Chỉ thị 02/CT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn và gửi về Cục CT&BVNTD trước ngày 30 tháng 01 năm 2018 theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024.22205015, fax 024.22205003 đồng thời gửi bản điện tử định dạng .xlsx về địa chỉ: quepd@moit.gov.vn

  Để thống nhất nội dung báo cáo, Cục CT&BVNTD đề nghị Quý Sở báo cáo theo mẫu và tải mẫu báo cáo định kỳ năm 2017 tại đây.            

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày