Liên kết website

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 12-03-2018

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10 với thông tin như sau:

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10

- Địa chỉ trụ sở chính: số 20, ngõ 26 phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: số 20, ngõ 26 phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: BÙI ANH TUẤN

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 043/QLCT-GCN do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Tên cũ: Cục Quản lý Cạnh tranh) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 04 ngày 26 tháng 10 năm 2017.

- Thời điểm bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp trở lại sau thời gian tạm ngừng: ngày 21 tháng 12 năm 2017.

- Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp: Thành phố Hà Nội.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Bùi Anh Tuấn; chức vụ: giám đốc, điện thoại: 0915 079 679.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

 

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày